Bag om MENTAL RO

Efter at jeg i en del år har arbejdet med børn med udfordringer, fik jeg i 2015 en mulighed for at lave et miniprojekt om det at hjælpe børn med særlige udfordringer til at få en bedre livskvalitet.

Da det, at være et udfordret barn, ofte giver en del konflikter og indre uro, som kan have store konsekvenser for det enkelte barns livskvalitet, påviste dette projekt, at hypnose kan gøre en forskel for det enkelte udfordrede barn.

Projektets formål var at påvise, at udfordrede børn kan få en bedre livskvalitet, når de får

 • Hjælp til at få en indre ro
 • Styrket deres selvværd
 • Styrket deres tiltro til omgivelserne
 • Dæmpet/ fjernet deres angst (i de tilfælde hvor angst er en udfordring)
 • Dæmpet/ fjernet deres indre vrede (i de tilfælde hvor vrede er en udfordring)
 • Minimeret stress

Dette foregik via hypnose og samtaler.

Projektets deltagere

De børn, der deltog i projektet, havde én eller flere af følgende udfordringer:

 • OCD
 • Asperger
 • Adfærds og emotionel forstyrrelse (ængstelse)
 • Stress
 • Generel angst
 • Angst
 • Angst for angsten
 • Særlig sensitiv
 • Vrede
 • Hovedpine  
 • Tristhed
 • Indre uro
 • Lavt selvværd
 • Koncentrationsbesvær
 • Dårlig trivsel
 • Tristhed
 • Negativitet
 • Aggressivitet
 • Indre uro
 • Lavt selvværd
 • Manglende tiltro til omgivelserne

I projektet fik børnene 5 behandlinger fordelt over 3 mdr. 

Da det allervigtigste er at få skabt tillid, handlede 1. besøg meget om at etablere tillid og tryghed, hvorfor det reelt er 4 behandlinger, som børnene har fået.

Børnene kom med forskellige udfordringer – her ses nogle af de ændringer forældre og børnene oplevede efter projektets afslutning i juni 2015:

FØR PROJEKT START  VED PROJEKT AFSLUTNING  
 
Hvor ofte opleves angst?               
1 barn gik fra Daglig angst til Ugentlig angst
1 barn gik fra Ugentlig angst til Aldrig
  
Hvor ofte opleves vrede?
2 børn gik fra Ugentlig vrede til Sjældent vrede
  
Hvor ofte opleves mistro til andre?
2 børn gik fra Ugentlig mistro til  Sjældent mistro
  
Hvor ofte opleves lavt selvværd?
1 barn gik fra Daglig lavt selvværd til Ugentlig lavt selvværd
2 børn gik fra Daglig lavt selvværd  til  Sjældent lavt selvværd 
  
Hvor ofte opleves koncentrationsbesvær?
1 barn gik fra Daglig  koncentrationsbesvær til  Ugentlig koncentrationsbesvær
1 barn gik fra Ugentlig koncentrationsbesvær til  Sjældent koncentrationsbesvær
  
Hvor ofte opleves stress?
2 børn gik fra Daglig stress  til  Ugentlig stress
  
Hvor ofte opleves tristhed?
1 barn gik fra Daglig tristhed   til  Ugentlig tristhed
2 børn gik fra Ugentlig tristhed til  Sjældent tristhed
  
Hvor ofte opleves ængstelse?
1 barn gik fra Daglig ængstelse       til  Ugentlig ængstelse
1 barn gik fra Sjældent ængstelse til  Aldrig ængstelse
 

 

Udtalelser fra nogle forældre:

Deltager A

Vi har fået et gladere barn, der har fået overskud i sin hverdag.

Han har fået troen tilbage på, at hans liv kan blive anderledes, at der findes hjælp til ham.

Her i hjemmet oplever vi, at han ikke så tit er i helt sort humør. Han har mere overskud til hverdagen – til at være sammen med os. Han er også blevet bedre til at strukturere sine opgaver (lektier, pligter, tid med kammerater)

Han oplever at have mere energi i hverdagen. Han er ikke så trist og ked af det, som tidligere. Har overskud til at være sammen med sine venner efter skoletid.

Tidligere orkede han ikke socialt samvær efter skole, havde ofte fravær fra skole, da han ikke kunne overkomme at gå i skole.

Familie og venner ser ham som mindre “lukket” i sit ansigt/øjne. Udstråler ro, overskud og glæde.

Ved de 5 behandlinger har Tulle oparbejdet en tillid hos vores søn, som har givet ham håbet tilbage om ikke at skulle have så megen uro og smerte i sit liv.

Efter hver eneste behandling har han oset af selvtillid, lykke og taknemlighed for at få denne ro i sit sind. Han er afslappet og tilfreds, når han har været hos Tulle.

Denne positive udvikling tror og håber vi kan fortsætte ved flere behandlinger hos Tulle.

Vores søn har haft angst i mange år, og har været gennem diverse udredninger og samtaler hos forskellige professionelle, men han har aldrig oplevet at blive mødt på en så oprigtig og varm måde, som hos Tulle.

Efter første møde sagde han, “jeg kan mærke at HUN vil gerne hjælpe mig“.

Helt afgørende oplevelse, når man skal arbejde med sig selv, og når ens angst altid vil forsøge, at skjule sig, når man er sammen med fremmede.

Hos Tulle er der ingen pres eller bedrevidende attitude, kun ro og anerkendelse. Han oplever meget mindre rod i hovedet.

Eks. ved pludselige, ikke planlagte opgaver i skolen får han ikke uro og ubehag mere. Kan også stille sig op foran sin klasse og fremlægge små opgaver.

Når han mærker angsten komme nu, oplever han, at den forsvinder hurtigere, og at han ikke er helt så udmattet bagefter.

Nattesøvnen er også blevet bedre, vågner ikke om natten mere, og falder hurtigere i søvn. Lytter gerne til Tulles lydfil hver aften inden sengetid.

Tidligere havde han hovedpine 4-5 gange om ugen, nogle gange flere gange i løbet af et døgn, og fik smertestillende.

Efter forløbet med hypnose har han ikke haft hovedpine. Mere overskud i hverdagen, bla. til at være social efter skoletid.

Helt fantastisk at opleve Tulles arbejde. Det er ikke kun vores søn, der har fået håbet tilbage. Behandlingerne hos Tulle har givet os håbet tilbage, om at der er et bedre liv til vores søn, at det er muligt at finde hjælp til ham.

Deltager B

Allerførst 1000 tak for denne mulighed, det har været rigtigt behageligt og super lærerig

Jeg, min barn og andre personer i barnets nærhed har observeret ændringer i mit barns adfærd, efter forløbet hos ”Mental ro

Mit barn har bestemt fået mere end 2 timers ro om ugen og projektet levede bestemt op til mit barn og mine forventninger

S har oplevet, forløbet ”Mental ro” hos Tulle, Mentalsund som en god mental pause hver gang 

Jeg har oplevet det som at komme ind til det mest hjertevarme menneske, som besidder en fantastisk evne, hvor du har åbnet op for S underbevidsthed på en dejlig omsorgsfuld måde…

Meget dygtig!!! 

Bedste hilsner 

Deltager C

Jeg har observeret at Natascha har fået større tiltro til sine egne evner.

Hun kunne faktisk mærke det, at hendes jeg sagde, at hun skulle bare gøre tingene. Hun er også mere ”kan selv”.

Min datter har fået mere end 2 timers ro om ugen.

Hun kunne godt lide forløbet ”Mental ro” og nød, at det kunne være på hendes præmisser, genkendeligt. Hun trak sig ikke på forhånd. En af gangene kunne hun ikke ”være i sig selv”, det var ærgerligt, men også ok.

Behandling, med respekt for mit barn, og en sjælden indsigt i, hvad mit barn kæmper med. Mit barn kunne godt lide behandlingerne, og udviste stor tillid til Tulle.

Mvh

Randi Cederquist

Konklusion

Børnene der har været igennem projektet kom med forskellige udfordringer.

De har alle modtaget 5 behandlinger.

Iflg deres egne og forældres udtalelser samt respons på udleverede spørgeskemaer, har de alle haft en god effekt af hypnose-behandlingerne.

Jeg har aldrig været i tvivl, men er via dette projekt endnu engang blevet bekræftet i, at hypnose gør en kæmpe forskel for børn med udfordringer.

Kærlig hilsen

Tulle Hyllested

mentalrolfraanotherway1