FORÆLDRE TIL ET BARN MED UDFORDRINGER

Det er vigtigt, at vores børn trives, men det er ligeså vigtigt, at vi som forældre ikke lader stå til og sætter alle vores ressourcer ind på kun at hjælpe og støtte vores børn og dermed glemmer os selv.

Det at være forældre til et barn med udfordringer er noget, som i den grad kan trække tænder ud. Jeg har mødt en del forældre, som psykisk er kørt fuldstændigt ned, intet overskud har og føler sig magtesløse.

Jeg har mødt forældre, som har flere børn og det, at skulle dele sol og vind lige mellem børnene, kan være noget af en balancegang. Er der ikke harmoni i hjemmet og kræver det ene barn mere opmærksomhed end de andre børn i hjemmet, opstår der nemt dårlig samvittighed hos forældrene.

Det at erkende, at ens barn har ekstra udfordringer og dermed andre behov for hjælp og støtte end børn, der hviler mere i sig selv, er en hård nød at knække. Det kræver flere ressourcer fra forældrene …. Rart med en afklaring….

Om barnet har fået en diagnose eller er ved at blive udredt, vender nemt op og ned på hverdagen. Det at finde frem til, hvad det præcist er, der skal til for at hjælpe barnet så meget som muligt til at få mere ro og dermed en bedre livskvalitet, kan være som at finde en nål i en høstak.

I det offentlige system findes forskellige tilbud omkring det at kunne hjælpe og støtte dit barn. Der opleves ofte en del ventetid og den tid kan virke rigtig lang.                                  

Det at være forældre til et barn med udfordringer giver ofte en hel del ekstra udfordringer, som man ikke har været forberedt på.

  • Mit barn har fået en diagnose – hvad skal der nu ske!
  • På hvilken måde kan jeg bedst støtte mit barn?
  • Hvad skal der til, for at mit barn vil i skole?
  • Hvad er årsagen til, at mit barn nemt bliver så vred?
  • Hvad gør, at mit barn bliver så stresset?
  • Hvordan reagerer omgivelserne omkring mit barn?
  • Kan mit barn fortsætte i nuværende skole?
  • Hvad er det, der gør, at mit barn har svært ved at koncentrere sig?
  • Hvor kommer mit barns angst fra?
  • Hvad skal der til, for at mit barn får den indre ro?

Listen er oftere meget længere end ovenstående.

Der er mange ting at bekymrer sig om… så derfor er det vigtigt, at forældrene gør en indsats for holde fast i sig selv og opretholde energien, så godt som muligt.

Det kan være nemmere sagt end gjort.

Det er vigtigt, at den enkelte forældre gør noget for sig selv, som giver værdi og overskud.

Det i sig selv kan godt virke totalt uoverskueligt – ”det er ikke muligt, ud fra min/vores hverdag”. Til et sådan svar vil jeg kun sige – at så må der ændres på hverdagen, da det er en nødvendighed, at der er overskud til at håndtere de daglige udfordringer i familien. Jo mere man som forældre lader stå til, jo værre kan hverdagen blive.